REKLAMACIJE I POVRAT

Kupac može izvršiti reklamaciju i povrat pošiljke u roku od 8 (osam) dana od datuma preuzimanja pošiljke. Reklamaciju i povrat proizvoda kupac može napraviti u sljedećim situacijama:

  • Ako je pošiljka koja je dostavljena kupcu pogrešna, oštećena ili otvorena.
  • Ako je na proizvodu u pošiljci naznačen rok upotrebe koji je istekao.
  • Ako proizvod koji je isporučen ne odgovara opisu proizvoda navedenom na web trgovini prilikom kupovine.
  • Ako je pošiljka isporučena u roku dužem od navedenog roka prilikom kupovine.

Reklamaciju i povrat proizvoda je moguće izvršiti putem pošte (ul. Kranjčevićeva 29, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina) ili lično u poslovnoj jedinici “Apoteka Baščaršija” (ul. Obala Kulina bana 40, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina). Troškove povrata snosi kupac.

Sve dodatne informacije u vezi reklamacije i povrata pošiljke možete dobiti putem telefona Call centra JU Apoteke Sarajevo – 033 22 33 99 ili putem e-maila [email protected]